Членство у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ)

Громадська організація «Міжнародна екологічна безпека» увійшла до складу Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ). Головне завдання ГО «МЕБ» як члена спілки є сприяння ведення бізнесу без шкоди для довкілля, врахування економічних інновацій у сфері екології та формування сталого розвитку країни.

 

Робота ГО «МЕБ» з бізнес-структурами направлена на сприяння ведення діяльності відповідно міжнародним екологічним стандартам, безпечності водних ресурсів для господарського і промислового водопостачання.

Правовий порядок здійснення господарської діяльності в Україні ґрунтується на обов’язковому дотриманні принципу легітимності, основою якого є безумовне виконання суб’єктом господарювання обов’язків – не завдавати шкоди навколишньому середовищу.

Головною ознакою сучасного та конкурентоспроможного підприємства є відповідність міжнародним стандартам, що посилює авторитет у споживача, партнерів та інвесторів. Наявність міжнародної сертифікації є головною умовою укладання міжнародних угод для співпраці. Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище дозволяє збільшити рентабельність підприємства шляхом зниження: собівартості продукції, енергетичних та невиробничих витрат (втрати виробництва, штрафні санкції тощо).

Еко кластерна система дозволяє реалізувати методи спрямовані на сталий розвиток, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем навколишнього середовища та їх рішень.

Для подолання екологічних проблем наша організація сприяє співробітництву науки, громадськості, бізнесу та влади у покращенні стану навколишнього середовища спільними зусиллями.

Наша організація хоче звернути увагу українців на економічно-ефективні рішення проблем довкілля.  Україна прямує до 4-ої моделі розвитку світу (відмова від псевдо потреб, курс на згортання транспорту, оптимізація паливно-енергетичного і мінерально-сировинного балансів), яка набирає поширення у країнах ЄС, проте зараз належить 1-й моделі світу (рівень суспільно-економічного розвитку визначається промисловим потенціалом), де виробництво є найважливішим структурним компонентом. Воно потребує зменшення впливу на навколишнє середовище, зокрема запровадження екологічного менеджменту, що для підприємств є економічно корисним та доцільним з урахуванням прийнятих міжнародних зобов’язань Україною. Впровадження системи екологічного менеджменту дозволяє підприємству підвищити конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках, отримати «зелене світло» до ринків країни ЄС, здобути позитивний імідж для інвесторів, партнерів, клієнтів та контролюючих органів, готувати та залучати більш кваліфікований персонал, приваблювати нових споживачів (завдяки статусу екологічно благонадійної компанії), уникати виплати природоохоронних платежів (через скорочення обсягів викидів шкідливих речовин), та збільшити ефективність маркетингових та рекламних ходів.

Приєднуйтеся до нашої активної роботи та ставайте членами ГО «Міжнародна екологічна безпека» і шляхом залучення фінансових ресурсів зробіть внесок у покращення навколишнього середовища!

Добавить комментарий