Про нас

Громадська організація «Міжнародна екологічна безпека» працює за принципом кластерної системи, яка сприяє об’єднанню організацій різної діяльності з метою досягнення спільно поставлених задач покращення становища навколишнього природного середовища. Дана система заснована на міжнародному досвіді, який був неодноразово перевірений на практиці, її прикладом є Міжнародна асоціація «Global Nest», до складу якої входять зацікавлені групи, що беруть участь у наукових і технологічних розробках у сфері екології, а також сприяють використанню засобів, спрямованих на досягнення сталого розвитку.

На сьогоднішній день однією з важливих ланок кластерної системи, яку впроваджує наша організація, є напрямок енергонезалежності регіонів, що дозволяє вивести країну на рівень енергобезпеки та надає широкі можливості кожному громадянину України: право вибору, застосування технічних інновацій, наявність економічної вигоди, а найголовніше – задоволення потреб в енергетиці без шкоди нашому здоров’ю та довкіллю порівняно з традиційними джерелами енергії.

У свою чергу, ми невпинно рухаємося до поставленої мети: покращення стану навколишнього природного середовища та організовуємо форуми, спрямовані на впровадження програми енергонезалежності регіонів, реалізації проектів самостійного забезпечення їх потреб у напрямку енергетики, впровадження технологій, які спричинювали би мінімальне навантаження на навколишнє природне середовище.

Організація є членом Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та здійснює свою діяльність на принципах Цілей сталого розвитку, в першу чергу — партнерство заради стійкого розвитку.