Діяльність

Основний напрям

Управління водними ресурсами

Водоочищення, очищення стічних вод, доочистка води та інше

Основний напрям

Управління інвестиціями
для територіальних одиниць

Для громад, районних та сільських рад тощо

Основний напрям

Організація заходів екологічного спрямування

У тому числі за основними напрямками роботи