Членство

Громадська організація  «Міжнародна екологічна безпека» —  добровільне об’єднання фізичних осіб, спрямованих на поширення принципів екологічної безпеки задля збалансованого та сталого розвитку, створення сприятливих умов у всіх сферах суспільного життя.

Основною метою діяльності МЕБ є забезпечення ефективного функціонування екологічно орієнтованих кластерів та еколого-економічних систем, стимулювання впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, збереження та захист довкілля на теренах України, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Цілі та задачі Організації:

 • Покращення стану довкілля;
 • Еколого-економічний розвиток країни: налагодження взаємодії між бізнесом, владою, наукою та громадськістю;
 • Інформування суспільства про можливості вирішення екологічних проблем з урахуванням задоволення потреб населення;
 • Створення в Україні екологічно-мислячого соціуму з новою екологічною свідомістю;
 • Впровадження в Україні міжнародних екологічних стандартів та виведення бізнесу на конкурентоспроможний рівень;
 • Розвиток міжнародної співпраці

Напрямки діяльності:

 • Активізація інвестицій в енергоефективні технології;
 • Навчання управлінню фінансами в екологічній сфері;
 • Екологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу;
 • Екологічні суспільні ініціативи;
 • Впровадження заходів із енергозбереження;
 • Відтворення природно-ресурсного потенціалу;
 • Покращення якості екосистем.

Переваги членства у ГО «Міжнародна екологічна безпека»:

 • Надання системи рішень з екологічних питань широкого спектру;
 • Юридична допомога, консультація та інформаційно-аналітична підтримка у сфері екологічної та іншої безпеки;
 • Захист законних інтересів членів МЕБ в органах державної влади та управління;
 • Співробітництво у сфері реалізації екологічних проектів та впровадження сучасних технологій з метою зменшення впливу на довкілля;
 • Сприяння у пошуках комерційних партнерів і розвитку бізнесу;
 • Екологічна відповідальність, участь у напрямку охорони та покращення стану довкілля.