Цілі сталого розвитку

Головні напрямки відповідності ЦСР

Усі проекти нашої організації сприяють дотриманню Цілям сталого розвитку та адаптації громадськості до впровадження головних принципів у повсякденне життя.

Ціль 4. Якісна освіта

Оновлення змісту неформального навчання з питань сталого розвитку, раціонального споживання. Забезпечення принципу відповідності освіти потребам суспільного розвитку.

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови

Підвищення ефективності водокористування в усіх секторах економіки, рекомендації щодо встановлення систем водопідготовки та очистки стічних вод.

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво

Сприяння зменшенню обсягів утворення відходів і збільшенню обсягу їх переробки та повторного використання.

Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату

Активізації механізмів поглинання ПГ. Інформування громадськості про наслідки зміни клімату, фактори впливу на клімат, механізми і практики протидії та адаптації; упровадження відповідних освітніх програм на рівні неформальної освіти.

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші

Активізація заходів щодо збереження, відновлення та сталого використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем, у тому числі степових та водно-болотних.